PRAXIS, Тренинг Системи и Обуки

 

Прилагодени Тренинзи и Обуки

Тренингот секогаш може да биде ефективен, но тренинг во кој се  инкорпорирани основните вредности на компанијата носи неспоредливо поголем  квалитет.

Секоја компанија е приказна за себе, со сопствени специфики, стил, начин на комуникација и работење. Пристапот на PRAXIS се базира на идентификација на потребите на клиентот, откривање на предизвиците и креирање решение кое ќе резултира во веќе постоечките рамки на организацијата.
Прилагоденото решение опфаќа организациски вокабулар, анализа на случаи, вежби и прашалници специфични за полето на операција на клиентот.

PRAXIS разбира и прифаќа дека секоја организација има сопствена визија. Тој факт, во комбинација со вечната потреба за подобар учинок на било која работна позиција, лежи во срцето на пристапот во креирањето на прилагодените решенија.

PRAXIS нуди прилагодени тренинг решенија во следниве области:

  • Продажба – пристап, бизнис философија и техники,
  • Услуга кон купувачите (Customer Service),
  • Комуникациски вештини – основни и напредни модули,
  • Преговарачки вештини и техники,
  • Менаџмент техники,
  • Управување со време (Time Management)
  • Stress Management,
  • Лидерски Менаџмент

 

 

Зачленете се за добивање на
PRAXIS
- двонеделен електронски магазин.
Зачленувањето не само што е бесплатно, туку како награда ќе добиете линк за download на книгата Think And Grow Rich од Наполеон Хил

 

Вашето име:

Вашата е-mail адреса:

Вашите податоци ќе бидат сигурни на сервер кој автоматски ги чува и ажурира податоците. Влезот и излезот од mailing листата е под целосно ваша контрола.